22nd NUSIS Organising Committee

Director
Chua Ann Teng
Vice Director
Jovy Poon Hui Ying
 
HEADS  
OperationsLogisticsDesignFinanceCorporate Relations
  Lim Hong Yao  Marcus Ang Jianwei  Ong Yong Qing (Head of Publicity)  Richard Ho Chong Jin  Heng Wen Jie Mark
Alicia Chian See EnMah Chixiang ElginLee Jia Ying (Head of Merchandise) Gan Xin Chen
     
Ong Khai YangKalaris Ng Yun ShanHeng Zhu Ning ShannonLim Fang DingNg Wei Ting Claire
Ng LingshanTan Shir Er Tsi Zi Jun CharmaineTan Hui Ting
Gan Qi YanGlynis Lim En Xi  Teo Zantyn
Lim Tee HengChan Yeng Hsin Jovin   
Bernard Liang JiaRui    
%d bloggers like this: